xuc
xuc
xuc
xuc
xuc

önüm

Keramiki önümler üçin ösen halkara önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli çig mal bilen tanyşdyrýar.

 • Aýratynlyk önümleri
 • Täze gelenler

taslamalarymyz

Ösen halkara önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli

 • EFFICACY

  TERJIME

  Önümleriňize baha goşmak üçin hünär prosesi täzelikleri, soňra işiňiz we teklibiňiz bäsdeşleriňizden has ýokary.

 • SAFETY

  HOWPSUZlyk

  Gaty şahadatnamalar (GMP, ISO, FAMI-QS ..) arkaly kepillendirilen önümiň yzarlanmagy, ýokary tehnologiýaly we täsirli dolandyryş önümleriň ýokary hilini üpjün edýär

 • CHOOSE US

  BIZI saýla

  Haýwanyňyz üçin saýlaw! Köp iýmit kompaniýalary we fermalar bilen gowy hyzmatdaşlygymyz bar, şonuň üçin haýwanlaryňyz üçin iň amatly karotenoid önümlerini nädip ösdürip boljakdygyny bilýäris.
  Üstünligiňiz üçin saýlaw! Hünärmenlerimiz islän wagtyňyz tehniki goldawy we bazary gazanmak üçin size "tapawudyňyzy döretmekde" goldaw bermek üçin täsirli we çeýe topar hödürleýärler.

biz hakda
about

“Hangzhou Spring Biotechnology Co., Ltd.”, ZMC Toparyň (ZHEJIANG MEDICINE HOLDING GROUP) doly eýeçiligindäki golçur kärhanasy bolan ýokary hünärli ýokary tehnologiýaly kärhana. Haýwanlaryň iýmitlenmegi we adam iýmitleniş pudagy boýunça ösüş strategiýasy üçin “Bahar Biotech” bir million RMB hasaba aldy we iki önümçilik bazasyna, daşary ýurtlarda iki sany şahamçasyna eýe.

has giňişleýin gör

Habaryňyzy goýuň